Permohonan

Dokumen diperlukan
 • Salinan kad pengenalan
 • Bil air dan elektrik terkini
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan jawatan (jika ada)
 • Penyata KWSP(2 Tahun Terkini)
Kelayakan Memohon
 • Kakitangan Kerajaan (Tetap/Kontrak)
 • Kakitangan Swasta/ Kilang/ Hotel/ Pasaraya/ Farmasi
 • Golongan Berpencen atau Socso
 • Penerimaan permohonan pengeluaran KWSP umur 50 dan 55 tahun
 • Untuk sesiapa yang BEKERJA & MENETAP di sekitar KL & SELANGOR sahaja
Permohonan
Permohonan anda akan diuruskan serta-merta!
* - Mesti isi ruang tersebut.
X - Nombor dibenarkan sahaja.
 
 
Maklumat Peribadi
Nama Penuh  
No. K/P (Baru) / No. Passport  
Jantina
Bangsa
Status Perkahwinan
E-mel  
No. Telefon  
Jenis Kediaman
Alamat Surat Menyurat  
Status Pekerjaan
 
Maklumat Majikan
Nama Penuh Majikan  
Alamat Majikan  
No. Telefon Majikan    
Tahun Mula Bekerja    
Jawatan  
Gaji Melalui
Bank Gaji Masuk
Tempoh Masa Berkhidmat Tahun    
  Bulan    
 
Maklumat Suami/Isteri/Tunang
Name Penuh  
No. Telefon Bimbit    
Alamat  
Nama Penuh Majikan  
 
Maklumat Ibu/Bapa
Name Penuh  
No. Telefon Bimbit    
Alamat  
Nama Penuh Majikan  
 
Maklumat Abang/Kakak/Adik (1)
Name Penuh  
No. Telefon Bimbit    
Alamat  
Nama Penuh Majikan  
 
Maklumat Abang/Kakak/Adik (2)
Name Penuh  
No. Telefon Bimbit    
Alamat  
Nama Penuh Majikan  
 
Mengenali Kami Melalui

Copyright © Money Aim Enterprise 2017. All Rights Reserved